Co wpływa na bezpieczeństwo firmy?

Bezpieczeństwo firmy – każdemu właścicielowi zależy na tym, by jego przedsiębiorstwo było bezpieczne. Ale co tak naprawdę kryje się za tym hasłem? Bezpieczna firma, to firma chroniona wieloetapowo. Dopiero kompletny system ochrony danych i pracowników pozwala zapewnić bezpieczeństwo temu, nad czym pracuje przedsiębiorstwo. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm opracowujących innowacyjne technologie i produkty.

Jakie są podstawowe zabezpieczenia dla przedsiębiorstwa?

Każda firma niezależnie do tego, czy opracowuje innowacyjne technologie, czy też zajmuje się codziennymi, przyziemnymi sprawami powinna zadbać o podstawy bezpieczeństwa. Do podstawowego zabezpieczenia zarówno pracowników, jak i dokumentów firmy należy zaliczyć wszelkiego rodzaju systemy alarmowe. Dotyczy to przede wszystkim systemy antywłamaniowego, ale także wszelkich czujników alarmujących o zagrożeniu pożarowym czy wycieku gazu. W archiwach dodatkowo powinny być zamontowane czujniki monitorujące warunki panujące w pomieszczeniu – wilgotność oraz temperaturę powietrza. Warto też zainwestować w zabezpieczenia chroniące sieć elektryczną przed przepięciami. Jest to szczególnie istotne, gdy firma bazuje na wewnętrznej sieci komputerowej. W przypadku dużych przedsiębiorstw dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem specjalizującym się w kompleksowej ochronie firm.

Kolejnym krokiem w budowaniu bezpieczeństw firmy jest zabezpieczenie sieci komputerowej. Każdy pracownik powinien mieć swoje hasło autoryzacyjne, które będzie pozwalało mu na dostęp do określonych zasobów dokumentacji firmy. Istotnym zabezpieczeniem sieci komputerowej są także programy antywirusowe i zapory sieciowe, chroniące przed atakami zewnętrznymi.

Warto pamiętać również o tym, żeby zapewnić bezpieczne warunki przechowywania wszelkich dokumentów w firmie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokumenty zawierające dane osobowe oraz akta pracownicze. Jest to o tyle istotne, gdyż ustawodawca dokładnie określa to w jaki sposób powinny być one przechowywane i jakie kary grożą za ich złe przechowywanie czy wykorzystywanie informacji w nich zawartych do celów innych niż wskazane w umowach i formularzach do ich pozyskiwania. Tego rodzaju dokumenty najlepiej trzymać w szafach pancernych lub pomieszczeniach kancelaryjnych, do których dostęp broniony jest hasłem.

Jak jeszcze można zwiększyć bezpieczeństwo firmy?

W niektórych przypadkach takie podstawowe zabezpieczenia nie wystarczą. Wówczas warto zwrócić się do specjalistów, którzy będą umieli doradzić kolejne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w firmie. Wiele osób wskazuje na to, że bezpieczeństwo wewnątrz firmy zwiększa zaufanie do poszczególnych pracowników. Dlatego coraz popularniejszą formą weryfikacji nowo zatrudnianych pracowników jest tak zwany wywiad mający na celu sprawdzenie wiarygodności kandydata do pracy. Głównie tego, czy nie ma on jakichkolwiek powiązań z konkurencją. Takie działanie ma zminimalizować ryzyko tego, że dojdzie do szpiegostwa przemysłowego czy kradzieży wartości intelektualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.