Inwentaryzacja, zmora każdego przedsiębiorcy. Jak sobie z nią poradzić?

Inwentaryzacja, zwana inaczej remanentem, stanowi jeden z głównych działów rachunkowości. Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy, do którego trzeba się należycie przygotować. Dla wielu sam wyraz „inwentaryzacja” oznacza nerwowe bieganie po firmie z tabelkami i zostawanie w pracy po godzinach. Tworzenie takiego spisu wcale nie musi być tak stresujące! Poniższe informacje pomogą Ci w poprawnym przeprowadzeniu inwentaryzacji w swojej firmie.

Cel i  rodzaje inwentaryzacji

Inwentaryzacja to określenie odnoszące się do czynności, dzięki którym możliwe będzie stworzenie szczegółowego spisu z natury. Przeprowadza się ją zawsze na koniec okresu rozliczeniowego. Jej celem jest zweryfikowanie zapisów księgowych, wprowadzenie ewentualnych korekt w ewidencji, tak by spis był zgodny ze stanem faktycznym. Wyróżniamy trzy główne rodzaje inwentaryzacji: spis z natury, uzgadnianie sald z kontrahentami oraz weryfikacja stanu ewidencyjnego.  Najczęściej stosowaną metodą jest spis z natury. Dotyczy on wyłącznie składników mierzalnych i policzalnych znajdujących się w obrębie przedsiębiorstwa. Druga metoda zajmuje się stanem pieniężnym firmy, jej celem jest pisemne potwierdzenie stanów księgowych aktywów i pasywów z kontrahentami, obejmuje również pożyczki i kredyty. Weryfikacja stanu ewidencyjnego to spis dokonywany w przybliżeniu, korzysta się z niej wtedy, kiedy nie można przeprowadzić spisu z natury, np. w przypadku gruntów rolnych.

Jak przeprowadzić inwentaryzację

Przede wszystkim należy wiedzieć z jakim rodzajem inwentaryzacji firma musi się zmierzyć. Czasami będzie to inwentaryzacja pełna, innym razem wyrywkowa. Możemy ją również rozróżnić na okresową bądź ciągłą w zależności od wyznaczonych wcześniej terminów. Kiedyś inwentaryzację przeprowadzano wyłącznie ręcznie, spisując wszystko samodzielnie na papierze. Dzięki rozwojowi technologii firmy mogą dzisiaj korzystać z szeregu udogodnień w postaci specjalistycznych programów do inwentaryzacji, które znacznie skracają czas jej przeprowadzania. Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest korzystanie z kodów kreskowych lub znaczników RFID. Dzięki odpowiednim czytnikom możliwa jest identyfikacja danych i tworzenie automatycznych spisów.

Koniec okresu rozliczeniowego to zazwyczaj bardzo stresujący czas dla każdego przedsiębiorcy, związany z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań proces ten można znacznie przyspieszyć i przeprowadzić w sposób zautomatyzowany. Prawidłowo przeprowadzona weryfikacja ewidencji ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa, dlatego warto poświęcić jej należytą uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.